БГ EN

Залози в помощ на спорта

11-04-2017 07:13 | iconomist.bg

 

Като лидер в Европейския съюз по обездвижване и затлъстяване сред децата и като държава с рязко влошено представяне на големи спортни форуми (олимпийски игри, световни и европейски първенства) България определено има проблем. Доказват го данните за постоянния спад на активно спортуващите. Последствията са първо здравословни и след това репутационни, но разгледани в цялост, говорят, че страната се нуждае спешно от нова концепция как да повиши шансовете за здравословен живот на населението си. Самото възраждане на спорта, както и всяка друга дейност, се удрят в стената от липса на средства. Повече като идея за дебат, отколкото като постижима инициатива в рамките на ограничения си мандат, служебният министър на спорта Даниела Дашева завеща една тема, която може да разбуни духовете в спортната общност.

 

Хазартните оператори – организатори на залагания и лотарийни игри, да започнат да плащат отчисления от печалбата си за подкрепа на спорта, също както го прави Българският спортен тотализатор. Идеята на служебния министър е средствата от хазартните оператори да се насочат за подкрепа на професионални спортисти. Допълнителният ресурс трябва да облекчи държавата и преразпределението, което прави за спорта чрез данъчната политика, и да играе ролята на допълнителен източник на приходи.

 

Предложението на Дашева е да допълни структурата на финансиране. Сега съотношението между елитния и масовия спорт е 69% за високи спортни постижения, а за спорт за учащи и спорт в свободното време се отделят 19% (останалите средства са за други мерки). Ако идеята на министъра се реализира ще се увеличи общата база, което ще доведе до реален ръст на средствата и в двете направления.

 

Мотив за тази идея не е трудно да се открие. Един от най-големите рекламодатели, с резервирано ефирно време в националните телевизии, са именно организаторите на лотарийни игри.

Тези конкуренти на спортния тотализатор постоянно отнемат от пазарния му дял, а с това спада и неговата печалба, съответно отчисленията за спорт. Ролята на държавното тото е да следва и да се адаптира, но финансовите резултати сочат, че това е труднопостижимо. През 2015 година (данни за 2016 г. липсват) приходите му са 167 милиона лева, или с 6% по-малко от предходната година. Вноските, които прави за спорта, пък са спаднали от 29 на 27 милиона лева. Причината е, че още със своето създаване частните оператори имат много по-голяма конкурентоспособност. Тотото връща като печалби едва 50% от приходите си, а частните му аналози заделят над две трети от своите постъпления.

 

 

Това означава, че шансът за играещите да спечелят е много по-голям при частните компании, което привлича голям брой клиенти. Към това трябва да се добавят и агресивните им маркетингови стратегии. В тази борба за пазарен дял спортът става косвена жертва, а приходите, които пропуска, са функция на резултатите от конкурентната борба. Чисто икономически идеята на спортния министър може да се оправдае относително лесно. Първо, хазартът е специална дейност, която всяка страна, членка на ЕС, може да регулира самостоятелно, без да се съобразява с общи рамки. И второ – приходите на тотализатора не са изчезнали – те са отишли в неговите пазарни съперници, поради което те не биха били силно ощетени, ако държавата ги обложи допълнително с цел развитие на спорта.

 

До редакционното приключване на броя коментар направиха единствено от „Еврофутбол“. От компанията отказаха да изкажат мнение за предложението, преди то да е оформено официално, но напомниха, че и в момента имат множество инициативи за подпомагане както на аматьорския, така и на професионалния спорт, без да са задължени да го правят по регламент.

 

Кокошката или яйцето

 

Даниела Дашева е поредният спортен министър, който вярва, че елитният спорт трябва да получава сериозно финансиране, защото само медалисти и успешни атлети могат да служат като пример и вдъхновение и да накарат децата да тренират повече. Тя обаче иска да постави финансирането за спорта върху по-ясна основа. Това означава както ефективността на похарчените средства да се повиши, така и те да се изразходват за по-малък брой спортове. В момента за олимпийска подготовка средства получават 46 федерации и общо 1000 клуба.

 

 

Повечето от критериите, по които те се избират, са неясни, а някои спорни. Дашева е на мнение, че държавата трябва да се фокусира върху по-малка група от спортове. Като пример дават САЩ, където помощ се отпуска само за 14 спорта, всички от които са с шанс за спечелване на олимпийски медали, или такива, които имат социална значимост за обществото.

 

„Друг проблем е, че финансирането се определя година за година. Всеки специалист в областта на олимпийската подготовка знае, че тя няма как да се планира с хоризонт само една година, а трябва подготовката да бъде насочена с визия за най-малко четири години, колкото е един олимпийски цикъл, което от своя страна води до устойчивост и сигурност“, твърди спортният министър.

 

Подобно мнение се чува и при разговор с почти всеки представител на българска спортна федерация, но това води до екзистенциалния въпрос за кокошката и яйцето. Ако една държава иска да жъне олимпийски медали, тя трябва да селектира и поддържа най-добрите си атлети. От друга страна, за откриването на талантите се иска масовост на спорта, а в условията на ограничени бюджетни ресурси се получава директен конфликт между интересите на елитните спортисти и масовия и юношеския спорт.

 

Логиката на искащите превес на средствата за масов спорт е много проста. Ако човек е данъкоплатец, очаква държавата да му помогне в това да практикува любимия спорт, като му създаде достъп до терен и други базови условия. Загубата на такива възможности в полза на няколко привилегировани спорта би изглеждало като явна несправедливост. Дашева обаче не смята, че промяна във финансирането би била работеща. „Как да даваме пари в спорта за всички? Да построим инфраструктура ли? Да дадем на всеки по 5 лева, за да практикува? Нецелесъобразно е. Да осигурим треньори? Да осигурим безплатен достъп до спортните съоръжения? Загубихме децата за спорт. Най-важно е да инвестираме в мотивацията на децата и хората да спортуват, да живеят активно. Не съм съгласна да даваме пари за кампании. Това са палиативи, от които никой не печели“, мотивира се спортният министър.

 

На противоположна позиция застава Виктор Кирков, който е изпълнителен директор на „Спортс мениджмънт България“ и създател на „Отбор на надеждата“, който представя България на световните първенства по футбол за бездомни.

 

„Спортът е преди всичко за изграждане на личности. Личностите липсват въобще от българския спорт. Изграждайки личностни качества, държавата ще помогне за сформирането и на елитен спорт. Не можем да очакваме тези хора да дойдат от нищото. В България има много таланти, които погубват качествата си поради липса на среда, в която да ги развиват“, обяснява той.

Според него това, което България заделя за детски и масов спорт, е крайно недостатъчно и фокусът трябва да се измести изцяло върху аматьорския спорт. Кирков разкритикува спортните федерации като пример за неефективно разходване на публичен ресурс (на същото мнение е и министърът - бел. ред.). Като негатив той посочи, че в момента хазартни оператори директно подпомагат и масови спортни инициативи без участието и координиращата роля на държавата.

 

Това се получава при липсата на цялостна стратегия за развитие и държавно финансиране на спорта. работата е на парче, а често разходите за спортни обекти се разглеждат като чисто инфраструктурни харчове и не се поставят в контекст.

 

Докато тече спорът кое по-напред трябва да бъде подкрепено, следващият министър ще получи в наследство поне една идея – да потърси загубените приходи от тотото като отчисления от частни хазартни оператори. Но и това няма да е достатъчно без цялостна стратегия за развитието на спорта, която да тръгва от училищата и да стига до подиумите на големите първенства.

 

Интервю

 

Спортният министър Даниела Дашева:

 

Хазартът е най-логичният източник на приходи за спорта

 

Спортните клубове трябва да влязат в училищата и да мотивират децата да спортуват 3 – 4 пъти седмично


29 Dasheva t20170404 049 Копие

 

Служебният министър на спорта Даниела Дашева е професор, специалист по теория на спорта и спортната тренировка в Националната спортна академия. Кариерата ѝ се развива в НСА, където става доктор през 1991 година, а от 2008 до 2012 година е заместник-ректор по международната дейност и европейската интеграция.

 

– На какъв принцип се заделят средствата за спортните клубове?

 

– Има програма за развитие на спортните клубове, чрез която на базата на сложна оценка и критерии се разпределят финансови средствата на повече от 1000 клуба. Тази програма създава възможности за децентрализация на средства на клубно ниво, а контролът на изразходване на средствата е неефективен. Получава се така, че много клубове получават по малко. Това не е най-добрата политика, но проблемът е по-сериозен и комплексен. Като цяло всички програми трябва да бъдат усъвършенствани или да бъде променена тяхната методологическа основа.

 

– Ефикасно ли се изразходват парите, които се дават за елитен спорт?

 

– Добро решение е олимпийската подготовка да се централизира и управлява от специализирано звено. Сега тя се управлява основно от ММС чрез Дирекция „Спорт за високи постижения“, средствата се превеждат на спортните федерации по съответния спорт, а крайният етап – участие на олимпийските игри, се организира от БОК. Така системата се изпълва с твърде много субекти и възможността за пилеене на средства се увеличава.

 

– Как може този проблем да се реши?

 

– Една централизирана подготовка в рамките на т. нар. олимпийски тренировъчни центрове с централизирано изразходване на бюджети и централизирано научно, информационно, спортно- медицинско и кадрово осигуряване може да бъде много по-ефективно решение.

 

– Откъде може да дойде допълнително финансиране за спорта?

 

– В България няма законодателна база, която да подпомага спорта и да създава предпоставки за финансирането му от други източници, освен от държавата и от спортния тотализатор. В България нямаме развита спортна индустрия, или по-скоро не знаем имаме ли такава. Това са всички онези дейности, свързани със спорта – производство на екипировка, средства за практикуването на спортове – все дейности, които имат огромен размер в световен мащаб. В Закона за хазарта, освен за социално отговорно поведение, не се предвиждат други възможности хазартът да финансира спорта. Например частните оператори биха могли след нормативни промени да започнат да подпомагат професионалните спортисти. Хазартът расте, операторите се увеличават, а пазарният дял на спортния тотализатор се свива и спортът практически получава малко средства. Държавният тотализатор осигурява за спорт само около 30 милиона лева, а това е годишният бюджет на една малка спортна федерация в САЩ.Хазартът е най-логичният източник на допълнителни приходи, с които спортът да се финансира.

 

– Много данъкоплатци намират за несправедливо това, че за елитен спорт се дават в пъти повече пари, отколкото за масов.

 

Как да даваме пари в спорта за всички? Да построим инфраструктура ли? Да дадем на всеки по 5 лева, за да практикува? Нецелесъобразно е. Най-важно е да инвестираме в мотивацията на децата и хората да спортуват, да живеят активно.

 

Ние се нуждаем от нормативна база, която да върне децата към спорта. От първи до четвърти клас физическо възпитание и спорт не се преподават от специалисти, завършили такова образование. Да мотивираме техните родители. Това обаче не е проблем само на спортното министерство. Това е проблем и на образователното, и на здравното министерство. Масовото практикуване на спорт трябва да е първостепенна грижа на държавата и на обществото чрез по-всеобхватна политика.

 

– Не може ли спортните зали и стадиони, които бяха построени по програмата за селските райони, да се ползват от училища и спортни клубове?

 

– Със сигурност може. По-важното е да намерим начин да осмислим свободното време на учениците. Да създадем възможност спортните клубове да влязат в училищата и да мотивират децата поне 3 – 4 пъти седмично да практикуват даден спорт. Ние дори нямаме сериозно изследване кои са популярните спортове сред децата. Нямаме анализ и дали имаме нужда от зали и друг тип инфраструктура.

 

Стефан Антонов, "Икономист"

----------

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.

 


 


Тагове: спорт, хазарт, залози, Даниела Дашева
КоментариDelfina

Спринт
Други новини